โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบหมายให้ นายนพดล วังคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร