กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พร้อมด้วย นายนพดล วังคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายภาสกร ฝั้นอ้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นักศึกษา คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ณ บริเวณหน้าลานองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566