งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วท.สันกำแพง

ประกาศ..แจ้งนักเรียนชั้น ปวช.1 และ ปวช.3 ที่ตกกิจกรรมในภาคเรียนต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนแก้กิจกรรมภาคฤดูร้อนได้ ระหว่างวันที่ 18 และ 21 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น *รับเฉพาะนักเรียนชาย จำนวน 30 คน (ติดต่อรับเอกสารที่งานกิจกรรมฯ ห้องพยาบาล)