ประกาศการรับวัคซีนโควิด – 19 ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

ประกาศการรับวัคซีนโควิด – 19 สําหรับนักเรียน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8.00 น.- 9.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นำเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( เข็ม 2) โดยให้ผู้ปกครองลงนามในเอกสารไปในวันที่ฉีดให้เรียบร้อย