ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗

งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔