ประกาศปิดวิทยาลัยฯและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศปิดวิทยาลัยฯและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) รอบ 2