ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564

ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564