ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา