วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา คือ สาขาภาษาอังกฤษ