ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา คือ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาค


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา คือ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาค