เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา ดังเอกสารที่แนบ