ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพงเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ)