ประกาศรับสมัครสอบบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศรับสมัครสอบบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน