รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา (ครู กลุ่มวิชาภาษาไทย และช่างเชื่อมโลหะ)

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา (ครู กลุ่มวิชาภาษาไทย และช่างเชื่อมโลหะ)รับสมัคร 19 – 26 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง