กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมงานกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง