กิจกรรมงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงได้มอบหมายให้ นายภาสกร ฝั้นอ้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง