ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาควม 2565 นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง