๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ สมเด็จพระปิยมหาราช โดยมี นายชลิต ทิพย์คำ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน