คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ยินดีต้อนรับนายนพดล วังคำในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ด้วยความยินดียิ่ง