เข้ารับการตรวจ ATK ในการเปิดเรียน On Site

เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้ทำการตรวจ ATK โดยโรงพยาบาลแม่ออน ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้า และนักเรียนทุกคน ในการเปิดเรียน On Site เป็นวันแรก ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง