วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัน ศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานกิจกรรม ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง