สืบสานประเพณีลอยกระทง

ในวัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกัน “สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง