เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ในวัน จันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 – 9.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกับ โรงพยาบาลสันกำแพง ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ที่มีอายุ 12-18 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่