Day Camp ลูกเสือวิสามัญ

ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้จัดโครงการ Day Camp และพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสองสี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง