เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกับ โรงพยาบาลสันกำแพง ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ที่มีอายุ 12-18 ปี โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกับ โรงพยาบาลสันกำแพง ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ที่มีอายุ 12-18 ปี โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่