มอบเงินเยียวยา และเสื้อฝึกงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา คนใจดี คณะครูและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบเงินเยียวยาให้กับนักเรียน และมอบเสื้อฝึกงาน ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยทำตามกระบวนการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด