มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อ.แม่ออน

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำคณะผู้บริหาร คณครูและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ได้นำอาหารกล่อง และน้ำดื่มไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อ.แม่ออน เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564