มอบหมายงานให้นักเรียน

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้แบ่งชุดครู เดินทางไปมอบหมายงานให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.ที่เรือนจำกลาง และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564