ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 (พนักงานราชการ ครู)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่1 พนักงานราชการครู กลุ่มวิชา ภาษาไทยและกลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ