ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 2 อัตรา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 2 อัตรา)