การบรรยายพระธรรมเทศนา “ความจริงแห่งชีวิต”

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ภิกษุณี 17 รูป และท่านพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต อาคม มะโนคำ เจ้าคณะตำบลบ้านสหกรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเมืองออน ร่วมเป็นองค์ประธานในการบรรยายพระธรรมเทศนา “ความจริงแห่งชีวิต” แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ