วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ สมหวังโชติการ และคณะครูบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่