ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่กิจกรรมฯ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

รับสมัคร 23-29 มค. 67

สอบและสัมภาษณ์ 30 มค. 67