การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๘-๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 7 และการแข่งขันทักษะ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่