หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ
หัวข้อ : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2561
โดย : admin
อ่าน : 395
จันทร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

                                     1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
                                     2.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
                                                                      3.ข้อมูลตลาดแรงงาน
                                     4.ข้อมูลบุคลากร
                                     5.ข้อมูลงบประมาณ
                                     6.ข้อมูลหลักสูตรการสอน
                                     7.ข้อมูลครุภัณฑ์
                                     8.ข้อมูลอาคารสถานที่
                                     9.ข้อมูลพื้นฐานอำเภอแม่ออน