ชื่อ - นามสกุล :นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ที่อยู่ :76 ม.1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา