เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคสันกำแพง มอบหมายให้ นายบรรจบ โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เเละคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่