การปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่  27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ  ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง